So n'és nat és un projecte que pretén deixar constància d'algunes iniciatives creatives relacionades amb l'àmbit de l'art contemporani que es desenvolupen fora dels formats professionals (exposicions, fires, circuits galerístis i museístics...). Ens estem referint a creadors que desenvolupen la seva obra a través de la música. Un mosaic generacional que recull no tan sols aquestes expressions, sinó també les seves pròpies sinergies. Un filtre per depurar, acostar i reinterpretar conceptes artístics que sovint per repetició perden el seu sentit.

 

So n'és nat es un proyecto que pretende dejar constancia de algunas iniciativas creativas relacionadas con el ámbito del arte contemporáneo que se desarrollan fuera de los formatos profesionales (exposiciones, ferias, circuitos galerísticos y museísticos...). Nos referimos a creadores que desarrollan su obra a través de la música. Un mosaico generacional que recoge no sólo estas expresiones, sino también sus propias sinergias. Un filtro para depurar, acercar y reinterpretar conceptos artísticos que con frecuencia, por repetición, pierden su sentido.

 

So n'és nat is a project that strives to showcase creative initiatives related to the realm of contemporary art that are being undertaken outside the professional formats (exhibitions, fairs, gallery and museum circuits, etc.). It features creators who express their art via music. It is a generational mosaic that compiles not only these expressions but also their very synergies, a filter for purifying, examining and reinterpreting artistic concepts that often lose their meaning through repetition.

 

 

 

Cal Flash Player 8 / Flash Player 8 necesario / Flash Player 8 needed